Phân Hữu Cơ Con Voi Bình Dương

PHÂN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

– Cung cấp dinh dưỡng cho các loại cây trồng.

– Cải tạo đất và tăng độ phì nhiêu cho đất.

– Tăng khả năng giữ nước, chống rửa trôi phân chất hóa học.

– Giúp bộ rễ phát triển nhanh, mạnh.

– Giúp hệ sinh vật có ích trong đất phát triển tốt.

– Tăng sức đề kháng cho cây trồng.

– Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

SẢN PHẨM DÙNG CHO

– Dùng bón cho mọi loại cây trồng.

– Phù hợp cho tất cả các loại đất.

– Dùng bón lót, nên bón vùi dưới đất.

– Kết hợp các loại phân NPK để cho năng suất cao.

– Lượng bón:

+ Cây lương thực              : 2.000 – 3.000 kg/ha/vụ

+ Cây rau màu                   : 2.000 – 2.500 kg/ha/vụ

+ Cây ăn trái                      : 2.500 – 3.000 kg/ha/năm

+ Cây lấy củ                      : 2.000 – 2.500 kg/ha/vụ

+ Cây công nghiệp                        : 2.500 – 3.500 kg/ha/năm

+ Các loại cây trồng khác : 2.000 – 3.000 kg/ha/năm

THÀNH PHẦN

– Chất hữu cơ                          : 22%

– Đạm tổng số (Nts)                  : 2,5%

– Lân hữu hiệu (P2O5hh)          : 1%

– Độ ẩm                                    : 25%

– PHH20                                    : 6

– Tỷ lệ C/N                                : 12

Nguyên liệu:

Mùn hữu cơ, Urê, Super lân, Kali và các khoáng trung vi lượng dạng hữu cơ (chelate)…

Các loại phân hữu cơ Con Voi Bình Dương
Các loại phân hữu cơ Con Voi Bình Dương

CHI NHÁNH THƯƠNG MẠI CON VOI

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: KP 1B, P.Chánh Phú Hòa, Tx. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

HOTLINE: 0933.770.119

TUYỂN ĐẠI LÝ PHÂN BÓN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

NHÀ PHÂN PHỐI PHÂN BÓN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG