Phân Hữu Cơ Khoáng Con Voi Bình Dương 525

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CON VOI BÌNH DƯƠNG 525

– Cung cấp dinh dưỡng cho các loại cây trồng.

– Cải tạo đất và tăng độ phì nhiêu cho đất.

– Tăng khả năng giữ nước, chống rửa trôi phân chất hóa học.

– Giúp bộ rễ phát triển nhanh, mạnh.

– Giúp hệ sinh vật có ích trong đất phát triển tốt.

– Tăng sức đề kháng cho cây cao su.

– Tăng năng suất, chất lượng mủ cao su.

SẢN PHẨM DÙNG CHO

– Chuyên dùng bón cây cao su giai đoạn khai thác mủ.

– Phù hợp cho tất cả các loại đất.

– Dùng bón thúc, nên bón vùi dưới đất.

– Lượng bón:

+ Bón nền: (150-180 kg N + 120-150 KG P2O5 + 150-180 kg K2O)/ha/năm

+ Bón bổ sung phân hữu cơ khoáng Con Voi Bình Dương 525 từ 200-300 kg/ha/năm

THÀNH PHẦN

– Chất hữu cơ                         : 15%

– Đạm tổng số (Nts)                : 5%

– Lân hữu hiệu (P2O5hh)        : 2%

– Kali hữu hiệu (K2Ohh)         : 5%

– Độ ẩm                                 : 25%

– PHH20                                 : 6

Nguyên liệu:

Mùn hữu cơ, Urê, Super lân, Kali và các khoáng trung vi lượng dạng hữu cơ (chelate)…

Các loại phân hữu cơ Con Voi Bình Dương
Các loại phân hữu cơ Con Voi Bình Dương

CHI NHÁNH THƯƠNG MẠI CON VOI

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: KP 1B, P.Chánh Phú Hòa, Tx. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

HOTLINE: 0933.770.119

TUYỂN ĐẠI LÝ PHÂN BÓN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG

NHÀ PHÂN PHỐI PHÂN BÓN HỮU CƠ CON VOI BÌNH DƯƠNG